НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano Български Eλληνικά

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007г. – 2013г.

ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.03-0332-C0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023


На 01.11.2013г. в АХИРА АД стартира изпълнението на Договор за Безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-06-11023  и наименование: ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РАБОТНИ МЕСТА В „АХИРА АД“. (Още...)


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 1/ дата 06.12.2013 г. във връза с изпълнението на Договор № ESF-2303-06-11023/22.08.2013г.

наименование: “Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в АХИРА АД” (още…)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ (виж тук…)

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (виж тук…)

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ (виж тук…)

БЛАНКИ ЗА УЧАСТИЕ:

РЕШЕНИЕ № 0/18.12.2013г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Номер 2/ дата 18.12.2013 г. във връза с изпълнението на Договор № ESF-2303-06-11023/22.08.2013г.

наименование: “Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в АХИРА АД”

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ (виж тук…)

МЕТОДИКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (виж тук…)

БЛАНКИ ЗА УЧАСТИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - януари 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - февруари 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - март 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - април 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - май 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - „Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД” по договор № ESF-2303-06-11023 - юни 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023 \- юли 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023 - август 2014


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023 - септември 2014


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023 - септември 2014


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА проект BG051PO001-2.3.03-0332 - "Подобряване на условията на труд на работни места в АХИРА АД" по договор № ESF-2303-06-11023  - публикация